fbpx

In de zoektocht naar de juiste begeleiding kom je tot de nodige vragen, logisch! Ik hoop dat dit passende antwoorden geeft. Mocht dat niet het geval zijn dan zien we graag je mailtje tegemoet.

1. Algemeen

Als behandelaar zijn wij gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie. Dit houdt in dat alles wat je met de behandelaar bespreekt vertrouwelijk behandeld wordt. Alleen met jouw toestemming mogen wij informatie over jou of inzage in je dossier geven. In het geval van verwijzing via de huisarts of een andere zorgverlening mag de behandelaar uitsluitend aan de verwijzer zonder jouw toestemming informatie uitwisselen als dit voor de behandeling noodzakelijk is.

Categorie: 1. Algemeen

Wij ontvangen graag een verwijsbrief van je (huis)arts. Maar je kunt met de meeste verzekeringen óók zonder verwijzing bij de diëtisten van Bravocado terecht. CZ/ Delta Lloyd/ OHRA en De Friesland verzekeringen stellen een verwijzing verplicht. Als we tijdens de screening bijkomende gezondheidsklachten signaleren, adviseren we je alsnog naar de huisarts te gaan.

Categorie: 1. Algemeen

De kosten voor consulten bij de diëtist/coach worden geheel of gedeeltelijk vergoed door je verzekering. Deze regels hiervoor kunnen per jaar veranderen. Hieronder lees je hoe het zit met de huidige voorwaarden voor vergoeding en kosten in 2021. Bravocado heeft met alle zorgverzekeringen een contract. De kosten van een afspraak worden zo mogelijk direct naar de zorgverzekeraar gestuurd. Dan heb je hier geen omkijken naar…

Basisverzekering
De begeleiding door Bravocado wordt vergoed vanuit de basisverzekering, te noemen:

 • Dieetadvies – 3 uur per jaar
 • Orthomoleculaire therapie – dit zit niet in de basisverzekering
 • Stoppen met Roken – 1 stoppoging per jaar

Houd er rekening mee dat de vergoedingen van dieetadvies op het eigen risico wordt ingehouden. Voor dieetadvisering aan kinderen tot 18 jaar is er nooit sprake van verrekening met het eigen risico.

Aanvullende verzekering
In de praktijk zal soms blijken dat de basisverzekering niet voldoende is voor het gewenste resultaat. Daarom bieden diverse zorgverzekeraars aanvullende pakketten om meer consulten te dekken.

 • Dieetadvisering – Via deze link zie je welke aanvullende verzekeringen vergoeding bieden voor dieetadvisering.
 • Orthomoleculaire therapie – Via deze link zie je welke aanvullende verzekeringen vergoeding bieden voor alternatieve geneeswijzen.
 • Stoppen met roken – Geen aanvullende vergoedingen

Tarieven
De prijzen voor onze diensten wanneer deze niet vergoed worden door de zorgverzekering:

Diëtetiek 2024
Kennismakingsgesprek 15 minuten Gratis
Intake 60 minuten € 86,00
Met uitwerking voedingsadvies 30 minuten € 43,00
Vervolgconsulten per eenheid 15 minuten € 21,50
Orthomoleculaire therapie
Kennismakingsgesprek 15 minuten Gratis
Uur tarief 60 minuten € 90,00
Intake 75 minuten € 112,50
Vervolgconsulten per eenheid 15 minuten € 22,50
Stoppen met roken
Kennismakingsgesprek 15 minuten Gratis
Intake 30 minuten € 43,00
Vervolgconsulten per eenheid 15 minuten € 21,50
Groepsbegeleiding 7x 90 minuten € 423,50
Individueel begeleiding 6x 20 minuten € 400,00

 

Categorie: 1. Algemeen

2. Afspraken maken en wijzigen

Het is erg makkelijk om een afspraak in te plannen, kies wat het beste bij jou past:

 1. De online tool op de website
 2. Appen of bellen met 06 – 33312253
 3. De mail, info@bravocado.nu

Naast de begeleiding op het spreekuur is het ook mogelijk om begeleiding via telefoon te ontvangen. Laat vooraf weten dat het niet lukt op de praktijk te komen, dan neemt de diëtist telefonisch contact met je op. Natuurlijk op het afgesproken tijdstip!
Op deze manier voorkom je dat de no show regeling wordt ingezet.

Als je niet kunt komen op de afspraak bel of mail ons. Doe dit uiterlijk tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak, dan sturen we geen rekening.

No Show
Ben je te laat met afzeggen? Dan zijn de kosten voor jou, je zal hierover een factuur ontvangen. De gereserveerde tijd zal in rekening gebracht worden, met een maximum van 60 minuten.

3. Nazorg & kwaliteit

We vinden het belangrijk om transparant te zijn, om die reden kan je hier alles lezen over het privacy & cookiebeleid.

Het dossier bestaat uit persoonlijke gegevens, verzekeringsgegevens, gegevens over de verwijzer en de verwijzing, een overzicht van de afspraken, gegevens die tijdens de intake aan bod zijn gekomen, aantekeningen die gemaakt zijn tijdens de vervolgafspraken, verzonden en ontvangen rapportages, bijlagen zoals eetdagboeken of vragenlijsten, mogelijk een berekening van uw voeding, antropometrische gegevens (gewicht en lengte), andere medische gegevens die van belang kunnen zijn.
Het dossier wordt volgens de wettelijke termijn 20 jaar veilig bewaard.
Het is mogelijk om het dossier op te vragen, bijvoorbeeld bij een overdracht

Als je het niet eens bent met een factuur dan kun je via het contactformulier bezwaar maken. Wij zullen binnen 5 werkdagen hierop reageren.

Bravocado heeft contracten met alle Nederlandse verzekeringsmaatschappijen.

Bij vergoeding vanuit het basispakket wordt altijd eerst het eigen risico aangesproken. Heb je dit kalenderjaar (nog) geen andere medische kosten gemaakt? Dan worden de kosten door de verzekeraar aan je doorgerekend tot het eigen risico opgemaakt is.

Voor dieetadvisering gaat het maximaal om 180 euro per jaar, waarna eventueel het aanvullende pakket gebruikt kan worden. Voor Stoppen met Roken verschilt het per verzekeraar of de kosten eerst af gaan van het eigen risico.

Zorgkaart Nederland is een website van de patiëntenfederatie NPCF waarop zorgverleners en zorgaanbieders door patiënten gewaardeerd kunnen worden. Zorgkaart Nederland helpt patiënten bij het vinden van een zorgaanbieder die bij hem of haar past. Wil je jou ervaring delen om andere een eerste beeld te geven over de zorg die Bravocado aanbiedt, dat kan op Zorgkaart Nederland.

We zullen ook regelmatig per mail vragen voor referenties.

Bravocado heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Toch kan er wel eens iets niet helemaal volgens verwachting lopen. We hopen dit te kunnen bespreken, zodat we tot een goede oplossing kunnen komen. Je kan het volgende doen:

Stap 1: Wanneer je een klacht hebt over de behandeling of over de werkwijze van Bravocado, bespreek dit dan eerst met je diëtist.

Stap 2: Mocht je de melding anoniem willen maken, dan kan dat middels de volgende link

Stap 3: Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen bij de klachten- en geschillenregeling paramedici worden ingediend: //klachtenportaalzorg.nl.  Het klachtenportaal is alle informatie te vinden over het indienen van een klacht.

4. Voedingsadvies

Kom je voor het eerst bij de diëtist zonder verwijsbrief? Dan vindt er een zogeheten DTD-screening plaats. Dit is een vooronderzoek om te kijken of je bij de diëtist aan het juiste adres bent. Het hangt van meerdere factoren af of een behandeling gestart kan worden. Natuurlijk van de klacht zelf. Maar mogelijk heb je ook andere klachten of aandoeningen die van invloed kunnen zijn op de behandeling. Zijn er twijfels, dan adviseert de diëtist je om contact met uw arts op te nemen of bespreekt dit, in overleg met je, zelf met de huisarts.

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandeling van de diëtist als u zonder verwijzing komt, raadpleeg hiervoor uw polis.

 

Categorie: 4. Voedingsadvies

Voor iedereen die niet in staat is om naar de praktijk te komen biedt Bravocado ook begeleiding bij jou thuis. Dit is dus uitermate geschikt voor ouderen, minder validen of ieder ander die aan huis gebonden is.

Naast de tarieven voor dieetadvisering geldt voor een huisbezoek een toeslag, de hoogte verschilt per zorgverzekeraar. Deze toeslag krijg je vergoed wanneer de (huis)arts een huisbezoek noodzakelijk acht en dit ook vermeld op de verwijzing.

Categorie: 4. Voedingsadvies

De behandeling door de diëtist bestaat uit méér dan alleen het gesprek. Buiten het gesprek heeft ze contact met je arts, doet ze berekeningen, werkt ze aan je advies en beantwoordt ze (korte) vragen via e-mail. Ook deze werkzaamheden vallen onder de behandeltijd. We verdelen dit als volgt:

 • Intake: 90 minuten (60 minuten spreektijd + 30 minuten indirecte tijd)
 • Vervolgconsult: 30 minuten spreektijd (dit kan ook korter/langer zijn)

De diëtist geeft altijd aan voor hoelang ze een afspraak voor je in de agenda zet.

Categorie: 4. Voedingsadvies

Jouw diëtist/coach houdt dit in de gaten en zal je (tijdig) te informeren. Dit is een service vanuit waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Je blijft hier zelf verantwoordelijk voor. Vraag het de diëtist tijdens het consult of bel je verzekering als je twijfelt over het aantal vergoedingen vanuit de verzekering waarop je dit kalenderjaar nog recht hebt.

Categorie: 4. Voedingsadvies

Dit is niet precies vooraf te zeggen omdat het erg persoonlijk is hoeveel consulten iemand nodig heeft. Dit heeft te maken met de persoonlijke situatie, de aard en ernst van de klachten en jouw eigen wensen en mogelijkheden. We stemmen dit op het eerste consult met jou af. Doorgaans plannen we het eerstvolgende consult 2 weken na het eerste gesprek (de intake) maar ook dit is persoonsgebonden en staat niet vast.

Categorie: 4. Voedingsadvies

Bravocado heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Toch kan er wel eens iets niet helemaal volgens verwachting lopen. We hopen dit te kunnen bespreken, zodat we tot een goede oplossing kunnen komen. Je kan het volgende doen:

Stap 1: Wanneer je een klacht hebt over de behandeling of over de werkwijze van Bravocado, bespreek dit dan eerst met je diëtist.

Stap 2: Mocht je de melding anoniem willen maken, dan kan dat middels de volgende link

Stap 3: Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen bij de klachten- en geschillenregeling paramedici worden ingediend: //klachtenportaalzorg.nl.  Het klachtenportaal is alle informatie te vinden over het indienen van een klacht.

De diëtist/coach van Bravocado staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister, dit register stelt kwaliteitseisen aan ondermeer het geven van consulten en de behandelwijze. Een diëtist/coach wordt periodiek beoordeeld op de wijze van werken en moet kunnen aantonen aan voldoende bij- en nascholingen. Dit garandeert dat de diëtist/coach over up-to-date kennis beschikt en op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Daarnaast zijn we lid van Voednet (netwerk van commerciële diëtisten) en Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG).

Categorie: 4. Voedingsadvies

5. Orthomoleculair therapeut

Ziekte wordt door verschillende manieren gestimuleerd. Tijdens het consult wordt een duidelijk beeld gegeven welke factoren van invloed zijn en een persoonlijk behandelplan opgesteld. Alles wat we eten komt in je verteringsstelsel terecht, niet zo gek dat veel gezondheidsklachten zicht manifesteren in de darmen. De behandeling kan er op gericht zijn een betere darmwerking te ontwikkelen. Een orthomoleculaire diëtist helpt jou preventief en curatief met de verbetering van je gezondheid:

Preventief:

 • Advies voor een gezonde voedingspatroon
 • Sportvoedingsadvies
 • Voorbereiding op een zwangerschap

Curatief:

 • Verbeteren en herstel van het verteringsstelsel
 • Koolhydraatverslaving
 • Ontgifting / detox

Begin van iedere maand krijg je de factuur toegestuurd van de afgesloten maand. Voor voedingsadvies is een systeem om facturen direct bij de zorgverzekeraar in te dienen. Dit is er niet voor alternatieve geneeswijze, om die reden ontvang je de factuur. Deze kan je indienen bij de zorgverzekering en kan je betalen aan Bravocado. Je krijgt vanuit de zorgverzekering het bedrag terug op jou rekening.

6. Stoppen met Roken

Per jaar wordt 1 keer een stoppen met roken programma vergoed vanuit je basisverzekering, inclusief de ondersteunende nicotine vervangende middelen. De stoppen met roken cursus van ‘Rookvrij! Ook jij?’ wordt door het merendeel van de zorgverzekeraars voor 100% vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer het eigen risico nog niet of gedeeltelijk is verbruikt kan bij bepaalde verzekeraars het eigen risico van toepassing zijn.

Wordt ons aanbod door uw zorgverzekeraar niet of gedeeltelijk vergoed, dan ontvangt u een nota van € 400 voor deelname aan de ‘Rookvrij! Ook jij?’ groepstrainingen (van Sinefuma) en € 363 voor deelname aan onze telefonische/persoonlijke coaching. Bekijk hier het overzicht van vergoedingen.

Begin met chatten.
Hulp nodig?
Hallo! Waarmee kunnen wij u helpen?