fbpx

In de zoektocht naar de juiste begeleiding kom je tot de nodige vragen, logisch! Ik hoop dat dit passende antwoorden geeft. Mocht dat niet het geval zijn dan zien we graag je mailtje tegemoet.

3. Nazorg & kwaliteit

Bravocado heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Toch kan er wel eens iets niet helemaal volgens verwachting lopen. We hopen dit te kunnen bespreken, zodat we tot een goede oplossing kunnen komen. Je kan het volgende doen:

Stap 1: Wanneer je een klacht hebt over de behandeling of over de werkwijze van Bravocado, bespreek dit dan eerst met je diëtist.

Stap 2: Mocht je de melding anoniem willen maken, dan kan dat middels de volgende link

Stap 3: Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen bij de klachten- en geschillenregeling paramedici worden ingediend: //klachtenportaalzorg.nl.  Het klachtenportaal is alle informatie te vinden over het indienen van een klacht.

4. Voedingsadvies

Kom je voor het eerst bij de diëtist zonder verwijsbrief? Dan vindt er een zogeheten DTD-screening plaats. Dit is een vooronderzoek om te kijken of je bij de diëtist aan het juiste adres bent. Het hangt van meerdere factoren af of een behandeling gestart kan worden. Natuurlijk van de klacht zelf. Maar mogelijk heb je ook andere klachten of aandoeningen die van invloed kunnen zijn op de behandeling. Zijn er twijfels, dan adviseert de diëtist je om contact met uw arts op te nemen of bespreekt dit, in overleg met je, zelf met de huisarts.

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandeling van de diëtist als u zonder verwijzing komt, raadpleeg hiervoor uw polis.

 

Categorie: 4. Voedingsadvies

Voor iedereen die niet in staat is om naar de praktijk te komen biedt Bravocado ook begeleiding bij jou thuis. Dit is dus uitermate geschikt voor ouderen, minder validen of ieder ander die aan huis gebonden is.

Naast de tarieven voor dieetadvisering geldt voor een huisbezoek een toeslag, de hoogte verschilt per zorgverzekeraar. Deze toeslag krijg je vergoed wanneer de (huis)arts een huisbezoek noodzakelijk acht en dit ook vermeld op de verwijzing.

Categorie: 4. Voedingsadvies

De behandeling door de diëtist bestaat uit méér dan alleen het gesprek. Buiten het gesprek heeft ze contact met je arts, doet ze berekeningen, werkt ze aan je advies en beantwoordt ze (korte) vragen via e-mail. Ook deze werkzaamheden vallen onder de behandeltijd. We verdelen dit als volgt:

  • Intake: 90 minuten (60 minuten spreektijd + 30 minuten indirecte tijd)
  • Vervolgconsult: 30 minuten spreektijd (dit kan ook korter/langer zijn)

De diëtist geeft altijd aan voor hoelang ze een afspraak voor je in de agenda zet.

Categorie: 4. Voedingsadvies

Jouw diëtist/coach houdt dit in de gaten en zal je (tijdig) te informeren. Dit is een service vanuit waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Je blijft hier zelf verantwoordelijk voor. Vraag het de diëtist tijdens het consult of bel je verzekering als je twijfelt over het aantal vergoedingen vanuit de verzekering waarop je dit kalenderjaar nog recht hebt.

Categorie: 4. Voedingsadvies

Dit is niet precies vooraf te zeggen omdat het erg persoonlijk is hoeveel consulten iemand nodig heeft. Dit heeft te maken met de persoonlijke situatie, de aard en ernst van de klachten en jouw eigen wensen en mogelijkheden. We stemmen dit op het eerste consult met jou af. Doorgaans plannen we het eerstvolgende consult 2 weken na het eerste gesprek (de intake) maar ook dit is persoonsgebonden en staat niet vast.

Categorie: 4. Voedingsadvies

Bravocado heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Toch kan er wel eens iets niet helemaal volgens verwachting lopen. We hopen dit te kunnen bespreken, zodat we tot een goede oplossing kunnen komen. Je kan het volgende doen:

Stap 1: Wanneer je een klacht hebt over de behandeling of over de werkwijze van Bravocado, bespreek dit dan eerst met je diëtist.

Stap 2: Mocht je de melding anoniem willen maken, dan kan dat middels de volgende link

Stap 3: Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen bij de klachten- en geschillenregeling paramedici worden ingediend: //klachtenportaalzorg.nl.  Het klachtenportaal is alle informatie te vinden over het indienen van een klacht.

De diëtist/coach van Bravocado staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister, dit register stelt kwaliteitseisen aan ondermeer het geven van consulten en de behandelwijze. Een diëtist/coach wordt periodiek beoordeeld op de wijze van werken en moet kunnen aantonen aan voldoende bij- en nascholingen. Dit garandeert dat de diëtist/coach over up-to-date kennis beschikt en op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Daarnaast zijn we lid van Voednet (netwerk van commerciële diëtisten) en Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG).

Categorie: 4. Voedingsadvies
Begin met chatten.
Hulp nodig?
Hallo! Waarmee kunnen wij u helpen?